Drobex-Pasz po raz kolejny przedsiębiorstwem Fair Play!

11 Sierpień 2016, by , Posted in Bez kategorii, Comments Off

fairplay-drobexIdeą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Firmy – laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie.

Od 2006, corocznie przyznawany jest nam Certyfikat „Fair Play”, co daje nam satysfakcję, że działając zgodnie z przyjętymi normami społeczno-etycznymi, przyczyniamy się do wzrostu zadowolenia nie tylko naszych klientów, ale również naszej kadry pracowniczej.

fp-drobex