ISO 22000 w Drobex-Pasz

2 Sierpień 2016, by , Posted in Aktualnosci z firmy, Comments Off

 

drobex-iso

Dynamiczny rozwój naszej firmy to nie tylko inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę. To również umiejętne zarządzanie oparte o systemy i normy.  W kwietniu bieżącego roku nasza firma wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z normą 22000 : 2005. 

ISO 22000 jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmującą wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności.

ISO 22000:2005 to norma przeznaczona dla firm chcących zintegrować swój system zarządzania jakością z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Łączy ona ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:
– interaktywną komunikację,
– jednolity System Zarządzania,
– środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP,
– ciągłe ulepszanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Korzyści płynące z wprowadzenia międzynarodowych standardów i norm:
– poprawa jakości produktów,
– spełnienie wymogów z zakresu bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,
– pozwala na ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności,
– uniknięcie częstych auditów ze strony odbiorców,
– zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów,
– ciągłe doskonalenie,
– wzrost konkurencyjności firmy.
– jasny podział obowiązków i odpowiedzialności,
– stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność.

Zrzut ekranu 2016-08-01 09.21.01