Drobex-Agro

Drobex-Agro zajmuje się produkcją jednodniowych piskląt kurzych typu brojler i jest jednym z ogniw zintegrowanej produkcji drobiarskiej Grupy Drobex.

Wieloletnia współpraca, oparta wyłącznie na podstawie umów kontraktacyjnych z fermami prowadzącymi stada rodzicielskie, gwarantuje dostawy sprawdzonego surowca, spełniającego surowe wymagania jakościowe.

Drobex-Agro bazuje na materiale hodowlanym uznanych firm Hubbard (Flex), Aviagen (Ross 308) oraz Cobb Germany (Cobb 500). Od 1997 roku właściciele Drobex-Agro prowadzą również własne fermy stad reprodukcyjnych brojlerów, dostarczając tym samym ponad 50% skupowanych jaj wylęgowych.

Wartość biologiczna surowca sprawdzana jest poprzez stały monitoring bakteriologiczny i serologiczny. Na wysoką jakość piskląt wpływa, bowiem, właściwe prowadzenie stad rodzicielskich, wykonywanie wszelkich niezbędnych szczepień ochronnych oraz stała opieka weterynaryjna.

Wylęgarnia wyposażona jest w nowoczesne, w pełni zautomatyzowane aparaty wylęgowe belgijskiej firmy Petersime. Od początku swojej działalności zakład pracuje w systemie jednorazowego nakładu jaj do komór lęgowych. Gwarantuje to zachowanie idealnych warunków sanitarnych, które wraz z precyzyjnym oprogramowaniem aparatów, przyczyniają się do wzrostu osiągów powylęgowych, takich jak: zwiększenie wagi końcowej, wydajności mięsnej, wskaźnika wykorzystania paszy oraz niższej śmiertelności powylęgowej.

Inwestycja w próżniowy system odbioru odpadów powylęgowych, segregacja i recykling odpadów, opracowany program gospodarki odpadami, to tylko niektóre z naszych działań proekologicznych.
Kompetentny personel oraz długofalowy proces badań, doświadczeń i wdrożeń systemów jakościowych daje pewność, że Drobex-Agro oferuje najlepszy produkt. Misją firmy Drobex-Agro jest, bowiem, odpowiedzialna i innowacyjna produkcja najwyższej jakości piskląt hodowlanych.